Utförande- och totalentreprenad

post thumb
Totalentreprenad
by Julia/ on 20 Feb 2020

Utförande- och totalentreprenad

När vi anlitas erbjuder vi totalentreprenad vilket innebär att vi ansvarar för allt från början till slut. Kunden berättar vilket resultat som förväntas och vår uppgift är att projektera och planera arbetet så att det uppfylls. Vi ser till att det slutliga objektet fyller den funktion som avtalats. Vid totalentreprenad är det företaget som ansvarar för fel som kan uppstå.

Utförande- och totalentreprenad kan kombineras

En annan form av entreprenad är utförandeentreprenad som är annorlunda. Företaget som anlitas saknar helt ansvar för projekteringen och det är upp till beställaren att samordna uppdraget. Dock ska företaget se till att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt. Det förekommer också att dessa två entreprenadformer kombineras och då är det viktigt att ett giltigt avtal skrivs innan arbetet startar, så att både beställare och entreprenör har koll på vad som gäller.