Se över fasaden och uppnå ett skinande resultat

post thumb
Fasaddekor
by Julia/ on 16 Mar 2020

Se över fasaden och uppnå ett skinande resultat

En skinande ren fasad ger huset ett bättre intryck. En tvätt av fasad ökar även trivseln för alla boende i området. Byggnaden stiger dessutom ofta i värde, vilket gör investeringen till en lönsam affär. Har ni hamnat efter med sprickor i fasaddekor kan vi även hjälpa med murning och putsning. Fasadmålning behöver inte vara för hela fastigheten, utan kan beröra delar där behovet finns.

Kvalité och omsorg

Fasader finns i många olika sorters material som kan behöva ses över. Det kan vara exempelvis vara betong eller tegel. För att fasaden ska hålla längre behöver den ses över kontinuerligt. Vi undersöker er befintliga fasad för att berätta om dess skick och vad som eventuellt behöver åtgärdas. Vi kan hjälpa dig genom hela processen.