Renovera fasad och omputsning

post thumb
Renovera Fasad
by Julia/ on 04 Jan 2022

Renovera fasad och omputsning

Fasadens utseende brukar tala sitt tydliga språk. Upptäcker du sprickor eller att putsen har släppt innan skadorna har blivit för omfattande kan du spara både tid och pengar om du åtgärdar felen på rätt sätt. Uppstår det väl synliga sprickor så är det en varningssignal som skall tas på största allvar. När det gäller putsade ytor bestäms fasadens skick i stor utsträckning av samverkan mellan puts och underlag. Därför är det viktigt att man använder samma material för att renovera fasad som originalet.

Renovering av putsade fasader kräver rätt material

När du skall renovera putsade fasader är det viktigt att både rätt färg och bruk används. Felaktiga produkter kan innebära allvarliga konsekvenser för fasaden. Målar du till exempel en kalkputs med en organisk färg kan du räkna med att färgen börjar släppa redan inom ett år. Skikten skall alltid vara starkast i botten för att bli svagare utåt. Analysera därför alltid färgen, putsen och underlaget för att göra renoveringen så korrekt som möjligt.