När ska man putsa fasad?

post thumb
Putsa Fasad
by Julia/ on 18 Feb 2022

När ska man putsa fasad?

När du ska planera en fasadrenovering i Stockholm är det viktigt att väderleksförhållandena är de rätta, med andra ord måste du välja en tid på året när en fasadputs går att genomföra. All typ av fasadputs är nämligen väderberoende och de faktorer som är avgörande när du ska putsa fasad är temperatur och fukt. Murbruket i väggfasaden hårdnar långsammare när temperaturerna sjunker vilket innebär risk för minskad hållfasthet, det vill säga att materialet blir instabilt.

Täck in huset vintertid

Som gränsvärde brukar man ange +5°C. Är det kallare än så kan murbruket skadas. För att lösa detta problem kan en extern värmekälla användas för att hålla murbruket lagom varmt. Den ideala arbetstemperaturen ligger runt ca +15°C. Det finns fler knep att ta ta till om du avser att putsa fasaden under vinterhalvåret, till exempel kan du täcka in hela fasaden, vilket ger en viss värme eller använda frostskyddsmedel i putsblandningen.