De olika tillvägagångssätten vid fasadmålning

post thumb
Fasadmålning
by Julia/ on 26 Nov 2020

De olika tillvägagångssätten vid fasadmålning

En fasadmålning kräver noggrann planering och rätt verktyg. Tillvägagångssätten skiljer sig åt beroende på vilken typ av färg du vill använda. Slamfärg- och linoljefärg är både billigt i inköp samt enkelt att måla på. Vill du hellre ha alkyd- och akrylatfärg sker målningen i tre olika steg. Det är viktigt att du är tydlig med ditt önskemål av färg för att undvika missförstånd. Oavsett vilken metod du väljer måste fastigheten först förberedas genom det viktiga underarbetet.

Börja alltid med underarbetet

Vid en fasadmålning ska man alltid börja med det väsentliga underarbetet. Det innebär att både husgrunden och eventuella rabatter täcks med skyddsplast för att undvika färgstänk. Man bör även göra en kontroll av fastigheten och åtgärda eventuella skador. Sedan går man vidare och rengör fastigheten med ett speciellt fasadtvättmedel. Vi på Fasadrenoveringar Stockholm är noga med att använda produkter som är skonsamma mot miljön vilket alltid rekommenderas. Sist men inte minst är det dags att skrapa bort alla lösa och överblivna färgrester.

Så görs en fasadmålning med slamfärg och linoljefärg

Slamfärg och linoljefärg är två beprövade metoder som använts sedan flera århundraden tillbaka. Det är billigt samt enkelt att underhålla och måla om. Man börjar med att borsta ytan grundligt med en piassavakvast för att få bort damm och lös färg. Sedan stryker man fasaden med en pensel och mycket färg. Vi rekommenderar att använda en mörkare kulör som täcker bra. Normalt räcker det med en eller två strykningar för ett fullgott resultat. Linoljefärg kräver något mer omsorg och behöver underhållas när det bildats tvärsprickor i fasaden. Det är viktigt att man arbetar in färgen grundligt med penseln.

Fasadmålning med alkyd- och akrylatfärg även kallad systemmålning

Om man vill använda sig av de lite mer moderna metoderna alkyd- och akrylatfärg gäller så kallad systemmålning som är uppdelad i tre steg. Det första steget för denna typ av fasadmålning är att grunda med en impregnerande träolja på samtliga utsatta ställen. Det kan till exempel röra sig om skarvar och spikar som sticker ut.

Det andra steget går ut på att man grundmålar med en utegrundfärg. Här är det viktigt att använda sig av trärena ytor och nytt virke för allra bäst resultat. Sista steget innebär att man stryker på två stycken lager med toppfärg samtidigt som du ser slutresultatet växa fram.

Det här ska du tänka på vid fasadmålning:

• Kolla upp vilken typ av färg du har på fasaden i nuläget.
• Rådfråga en målare om vilken färg som bäst passar din fasad.
• Grunda alltid med ett noggrant förarbete.